نظام حسابداری بخش عمومی

نظر به سهولت در دسترسی به قوانین و دستورالعمل های اعلامی از طرف سازمان حسابرسی برای استاندارد حسابداری بخش عمومی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی و پروتکل سناما ، برای مشتریان و علاقه مندان در این بخش قرار گرفته است.

کلیه قوانین و مقررات حوزه استاندارد حسابداری بخش عمومی :

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه نظام حسابداری بخش عمومی و زیرسیستم های آن شناخته می شود.

منابع:

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.