انبارداری و حسابداری انبار

در هر سازمان و شرکتی ، برنامه ریزی تولید وفروش بهمراه استفاده بهینه از منابع مختلف سازمان یکی از مهمترین فعالیت های آن سازمان بشمار می رود . برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری در مورد منابع مختلف سازمان جهت بهبود بخشی با فرآیندهای تولید و عرضه محصولات به مشتریان نیاز به آگاهی دقیق از اطلاعات انبار آن سازمان دارد . جهت رسیدن به اهداف فوق انتخاب نرم افزاری کارآمد در زمینه انبار یکی از مسائل مهم و اساسی مدیران به شمار می آید . مواردی که سیستمهای موجود را از یکدیگر متمایز می سازد طراحی یکپارچه سیستم انبار در ارتباط با سیستمهای فروش ، تدارکات و تولید است و هر چه ارتباطات بین این سیستمها دقیق تر و قویتر باشد استفاده از نرم افزار برای سازمان کاراتر خواهد بود . نرم افزار انبارداری وحسابداری انبار به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه توازن ، دقیقا قابلیتهای فوق را داراست و نیاز سازمانها و موسسات اقتصادی را به نحو احسن برآورده می سازد زیرسیستم حسابداری انبار وانبارداری برای کلیه گروههای کاربری اعم از شرکتها وسازمانها بصورت مقداری و ریالی قابل تنظیم واستفاده می باشد.

 

امکانات و قابلیتها

• امکان پردازش اطلاعات مربوط به کلیه کالاها برحسب گروهها و زیرگروهها و دسته بندی دلخواه بصورت درختی با سطوح نامحدود
• امکان استفاده از بارکد خوان جهت عملیات مربوط به انبار ونگهداری کد کالا و بارکد برای هرکالا بصورت جداگانه درسیستم
• امکان تعریف واحدهای مختلف کالا و تبدیل آنها به یکدیگر و تعریف کالاهای مشابه با امکانات ویژه و منحصر بفرد وکنترل تاریخ تولید ومصرف برای هر کالا
• امکان استفاده از فیلدهای آزاد جهت سفارشی نمودن سیستم برای درج اطلاعات پایه و فرمهای سیستم با نام دلخواه
• امکان نگهداری اطلاعات مربوط به گروههای تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان و سوابق آنها بصورت مرتبط با سیستم فروش ،خرید ،تدارکات و حسابداری
• امکان پردازش اطلاعات فعالیت کارپردازان و ماموران خرید بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح
• امکان ثبت درخواست کالا توسط تمام واحدهای سازمان وپیگیری درخواست توسط کارکنان و متصدیان انبار
• امکان صدور درخواست خرید بصورت مکانیزه توسط انبار با استفاده از اطلاعات یک یا چند درخواست کالا
• امکان پردازش و تعریف کلیه نرخها برای گروههای مختلف کالا وخدمات بصورت کاملا پویا و محاسباتی و استفاده از روشهای نرخ گذاری انبار شامل : LIFO ،FIFO ،میانگین ،استاندارد و … برای حواله های صادره و مصارف کالا
• امکان پردازش اطلاعات قراردادها و سفارشات خرید ،پروژه های کارفرمایی و پیمانکاری
• امکان صدور فرم ارسال کالا توسط کارپردازی جهت کنترل زمان بندی تحویل کالاها به انبار با توجه به سفارشات یا قراردادهای خرید و ساخت و یا اعلام بخش تولید
• امکان صدور رسید انبار با استفاده از اطلاعات فرم ارسال کالا بدون نیاز به پردازش مجدد و کنترل مغایرت ها
• امکان صدور حواله انبار ،صورتجلسه تحویل کالا ،بارنامه حمل و مجوز خروج بصورت اتوماتیک با استفاده از اطلاعات مربوط به قراردادها و سفارش کار وکالا
• امکان تعریف سازمان انبارها بر حسب گروههای مورد نیاز و تعریف انبارهای مختلف برای هر گروه انبار بصورت نامحدود
• امکان نگهداری اطلاعات و تعریف سازمان و کارکنان انبار بر حسب واحدهای مختلف سازمانی انبار
• امکان تنظیم وصدور اسناد حسابداری برای کلیه فرمها و عملیات مربوط به انبار در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیک بر حسب ضوابط صدور اسناد حسابداری برای هر فرم انبار
• امکان استفاده از گروهها و مراکز هزینه مطابق سیستم حسابداری و همچنین استفاده از سرفصل های بودجه ای مطابق سیستم بودجه
• امکان تعریف قراردادها ،سفارشات ،پروژه ها ،اشخاص درخواست کننده و مصرف کننده
• امکان تعریف و تنظیم برنامه انبارگردانی وگروههای شمارش و ناظرین انبارگردانی
• انجام عملیات انبارگردانی در طی سال و پایان سال مالی بر حسب نیاز شامل گروههای شمارش ، استخراج گزارشات مقدماتی انبار گردانی و صدور Tag انبار گردانی و شمارش های اول تا سوم و شمارش نهایی
• استخراج گزارش نهایی انبارگردانی و صدور سند حسابداری بصورت اتوماتیک
• امکان انتقال موجودی پایان دوره به سال مالی بعد توسط سیستم
• امکان انتقال موجودی انبارهای تعریف شده در طی سال از طریق بستن انبار فعلی
• امکان استخراج گزارشات متنوع عملیاتی ، کنترلی ، مدیریتی ، نموداری و مقایسه ای برحسب نیاز و تنظیمات کاربر
• امکان تهیه گزارش صورتهای مالی و گزارشات هیات مدیره
• امکان تعریف مناطق جغرافیای شامل کشورها ، استانها ، شهرها و نواحی شهری با سطوح نامحدود بصورت درختی و استفاده از آنها در استخراج گزارشات آماری و نموداری
• امکان کنترل موجودی کالای آماده تحویل و تعهدات انجام نشده هنگام صدور کلیه فرم های سیستم در صورت استفاده از سیستم انبار بصورت همزمان برای کلیه کالاها بصورت اتوماتیک
• امکان استخراج گزارشات وسیع وکنترلی از انبار شامل گزارشات جزئیات علمکرد کالاها ، قرارداها ، پروژه ها ، تامین کنندگان ، مشتریان ، مناطق جغرافیایی ، تحویل گیرندگان ، وصدها نوع گزارش متنوع از این قبیل
• امکان استخراج گزارشات موجودی کالا ، گزارشات گردش کالا بصورت گسترده برحسب نیاز
• امکان صدور فاکتور فروش بصورت مستقیم از اطلاعات حواله انبار و همچنین عملیات مربوط به انتقال بین انبارها وشعب
• امکان طراحی کلیه فرمها وگزارشات با محتویات دلخواه و به تعداد نامحدود با استفاده از گزارش ساز در تمام قسمتهای سیستم

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.