خدمات مشاوره گروه رایان نظم

خدماتی از جنس راهنمایی و توصیه‌ است که به مشتریان کمک می‌کند تا مسائل مدیریتی و فرصت‌های تجاری خود را بر محوریت فناوریهای نوین دیجیتال شناسایی و تحلیل کنند. مشاوره در زمینه های مدیریت، مهندسی صنایع و ارایه طرح مانند طراحی و انجام مطالعات ویژه، ارائه رهنمود، طراحی و برنامه‌ریزی و مساعدت حرفه‌ای و فنی برای پیاده‌سازی تصمیمات،‌ بازنگری و پیشنهاد بهبود خطی‌مشیها، فرآیندها، سیستم‌ها و ارتباطات سازمانی، معرفی ایده‌ها، مفاهیم و روش‌های جدید مدیریتی با استفاده از متدولوژی‌های روز و استاندارد در كلیه سطوح مدیریت جزء فعالیت های اصلی این دپارتمان محسوب می گردد.

 از سویی دیگر بر اساس روندهای نیای دیجیتال و نیاز روز افزون به استفاده از IT در زمینه‌های مختلف باعث گردید تا با بهره گیری از دانش عملیاتی شده پژوهش‌ها و با استفاده از جدیدترین فناوری‌های موجود در راستای تحقق بخشیدن به اهداف خود، خدمات مشاوره ونظارت بر اجرای صحیح پروژه‌های نرم‌افزاری نیز توسط این گروه ارایه گردد

 

Nullam tempus ut id Curabitur non pulvinar libero dictum quis, ultricies vulputate,