فرصتهای شغلی گروه مشاغل آنلاین

تعریف شغل آنلاین در شرکت رایان نظم 

در تعریف کامل یک شغل آنلاین کلیه فرآیندهای جذب و استخدام و مصاحبه ، شرایط کار و قرارداد همکاری و محل کار، انجام فعالیتها تا ارزیابی فعالیت و پرداخت حق الزحمه ها به صورت آنلاین انجام می شود. هر کدام از مشاغل آنلاین مجموعه رایان نظم ممکن است بخش یا تمامی قسمتهای این فرآیند را پوشش دهد

  • برنامه نویس ، همکاری به صورت آنلاین
  • کارشناس پروژه های تحقیق و توسعه ، همکاری به صورت آنلاین
  • کارشناس مجری و مشاور تبلیغات و گرافیک ، همکاری به صورت آنلاین
  • کارشناس مجری و مشاور تبلیعات و بازاریابی اینترنتی ، همکاری به صورت آنلاین
  • کارشناس وب و برنامه نویسی تحت وب ، همکاری به صورت آنلاین
  • کارشناس آموزش و منابع انسانی ، همکاری به صورت آنلاین
  • کارشناس آموزش الکترونیک و سیستمهای Open Source آموزشی و .... ، همکاری به صورت آنلاین
  • کارشناس پشتیبانی محصولات نرم افزاری شرکت رایان نظم ، همکاری به صورت آنلاین
  • مشاوران آنلاین ، همکاری به صورت آنلاین

فهرست پروژه های تحقیقاتی

 

1. ارزیابی رضایت مندی مشتریان Customers Satisfaction
2. مطالعات بازار در 5 پروژه اصلی Marketing Research
3. آنالیز swot شرکت رایان نظم (فقط تهدیدها و فرصتها) Opportunities, Threats
4. ارزیابی صنعت نرم افزار هند
5. امکان سنجی برون سپاری Outsourcing Feasibility
6. توسعه زنجیره ارزش و شبکه های اجتماعات مجازی برای مشتریان Value chain Improvement
7. ارزیابی وضعیت صنعت نرم افزار و سیستمهای یکپارچه ایران Software Industry Evaluation
8. جدیدترین فناوری ها، متود ها ، معماری و ابزار تولید نرم افزار (مطالعه مایکروسافت و اوراکل)
9. تحقیق و پژوهش در باب امکان سنجی گواهینامه مدل بلوغ توانایی CMM-Capability Maturity Model
10. مطالعات اولیه تدوین برنامه جامع بازاریابی رابطه ای Relationship Marketing
11. مطالعات اولیه تدوین و برنامه ریزی آموزش الکترونیک
12. مطالعات اولیه جهت تغییر ساختار معرفی محصولات و خدمات Change Presentation and Demonstration Model Research