سیستم های یکپارچه توازن

 

سیستم های یکپارچه مالی، اداری و منابع انسانی توازن

پروژه نسل سوم محصولات رایان نظم با استفاده از جدیدترین و بروزترین تکنولوژی ها و متودولوژیهای تولید و پیاده سازی نرم افزار های سازمانی یک هدف بزرگ را دنبال می کند و آن هم رفع نیازهای جدید سازمانهای امروزی است . شرکت ها ، سازمانها و موسسات ایرانی در حال تجدید ساختار و تغییر نگرش در فرآیندهای سازمانی و شیوه مدیریت کسب و کار خود هستند .از ین رو، بسیاری از نیازهای نرم افزاری اینگونه بنگاه ها، در آینده ای نه چندان دور دستخوش تحولات بسیاری خواهد بود .رایان نظم توانمندی و هوشمندی رقابتی خود را در ارائه خدمات و محصولات حوزه فناوری اطلاعات در آن می بیند که نیازهای جدید ، متنوع و خاص هر کسب و کار را با ارائه راهکارهای نوین و جامع (Total Solution) با رویکردهایی چون ERP مرتفع سازد.

نرم افزار یکپارچه مالی

معرفی سیستم یکپارچه مالی اداری و منابع انسانی توازن

 

برتری های اساسی توازن

 

 • بر مبنای مدیریت گردش کار Workflow Engine
 • قابلیت شخصی سازی Customization توسط مشتری
 • قابلیت های منحصربفرد در رابط کاربری (ظاهر برنامه ها)
 • سفارشی سازی برنامه بر اساس نیاز کاربر
 • دارای قابلیتهای هوش سازمانی Business Intelligent
 • امکان سرویس دهی نرم افزار ها به صورت آنلاین یا آفلاین

 

 • دارای قابلیتها و امکانات کسب و کار همراه Mobile Business
 • بر اساس معماری سرویس گرا Service Oriented Architecture
 • امکان راه اندازی سیستم ها و سرویس ها به صورت توزیع شده Distributed یا متمرکز
 • استقلال از پایگاه داده Database Independent
 • امکان یکپارچه سازی با دیگر نرم افزارهای سازمان Integration حتی سیستم های نصب شده بر روی Main Frame یا سیستم های بانکی ویا دولت الکترونیک

 

توازن شرکتهای بازرگانی و توزیع و پخش

 

 • حسابداری مالی دریافت و پرداخت
 • دریافت سفارشات و فروش کالا / خدمات
 • حسابداری انبار و انبارداری
 • خرید و تدارکات
 • توزیع و حمل و نقل
 • خزانه داری
 • مدیریت قراردادها و پیمانها
 • حسابداری اموال و داراییهای ثابت
 • (حسابداری حقوق و دستمزد (كليه استخدامها)
 • پرسنلی ، کارگزینی و صدور احکام
 • اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
 • سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
 • سیستم گزارش ساز پویا
 • مدیریت امنیت کاری

توازن شرکتهای دولتی و شهرداریها

 

 • حسابداری مالی کنترل بودجه و دریافت و پرداخت
 • حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعالیتABC
 • حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کنترل بودجه طرح و دریافت و پرداخت
 • خزانه داری ، سپرده و تضمینات
 • حسابداری انبار و انبارداری
 • خرید و تدارکات
 • کمیسیون معاملات و مناقصات
 • مدیریت قراردادها و پیمانها
 • حسابداری اموال و داراییهای ثابت
 • حسابداری حقوق و دستمزد -کلیه استخدامها
 • پرسنلی ، کارگزینی و صدور احکام
 • اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
 • سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
 • سیستم گزارش ساز پویا
 • مدیریت امنیت کاری

توازن عمومی

 

 • حسابداری مالی دریافت و پرداخت
 • دریافت سفارشات و فروش کالا / خدمات
 • خزانه داری
 • حسابداری انبار و انبارداری
 • خرید و تدارکات
 • حسابداری اموال و داراییهای ثابت
 • حسابداری حقوق و دستمزد (كليه استخدامها)
 • پرسنلی ، كارگزينی و صدور احکام
 • اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
 • سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
 • سیستم گزارش ساز پویا
 • مدیریت امنیت کاری

توازن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

 

 • راهکار جامع حسابداری تعهدی
 • حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعالیت ABC
 • حسابداری جاری دولتی(اعتبارات هزینه ای)کنترل بودجه و دریافت پرداخت
 • حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کنترل بودجه طرح و دریافت پرداخت
 • خزانه داری
 • حسابداری انبار و انبارداری
 • خرید و تدارکات
 • کمیسیون معاملات و مناقصات
 • مدیریت قراردادها و پیمانها
 • حسابداری اموال و جمعداری اموال دولتی
 • حسابداری حقوق و دستمزد (كليه استخدامها)
 • پرسنلی ، كارگزينی و صدور احکام
 • اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
 • سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
 • سیستم گزارش ساز پویا
 • مدیریت امنیت کاری

توازن شرکتهای پیمانکاری و تولیدی

 

 • حسابداری مالی و کنترل بودجه پروژه (قیمت تمام شده پروژه) و دریافت و پرداخت
 • حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعالیت ABC
 • دریافت سفارشات و فروش کالا / خدمات
 • حسابداری انبار و انبارداری
 • خرید و تدارکات
 • حسابداری اموال و داراییهای ثابت
 • حسابداری حقوق و دستمزد (كليه استخدامها)
 • اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
 • سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
 • سیستم گزارش ساز پویا
 • مدیریت امنیت کاری

توازن سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها

 

 • حسابداری جاری دولتی(اعتبارات هزینه ای)کنترل بودجه و دریافت پرداخت
 • حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کنترل بودجه طرح و دریافت پرداخت
 • خزانه داری ،سپرده و تضمینات
 • حسابداری انبار و انبارداری
 • خرید و تدارکات
 • کمسیون معاملات و مناقصات
 • مدیریت قراردادها و پیمانها
 • حسابداری اموال و جمعداری اموال دولتی
 • حسابداری حقوق و دستمزد کلیه استخدامها
 • پرسنلی، کارگزینی و صدور احکام
 • اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
 • سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
 • سیستم گزارش ساز پویا
 • مدیریت امنیت کاری