جذب مشارکت تجاری و واگذاری سهام

 

فرم جذب مشارکت تجاری و واگذاری سهام

  • مشارکت از طریق خرید سهام (ویژه مدیران ارشد گروه) ·
  • مشارکت از طریق خرید سهام با حداقل 1.000.000.000 ريال ·
  • سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و ایده های کارآفرینانه حوزه فناوری اطلاعات ·
  • مشارکت در استقرار و پیاده سازی پروژه های بزرگ

برای مشارکت مالی و سرمایه گذاری در رایان نظم و کسب اطلاعات بیشتر ، پس از تکمیل فرم زیر از طریق تلفن 7-88718586-021 تماس حاصل فرمائید.