شرکت رایان نظم در چهارمنی نمایشگاه شهر هوشمند از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ شرکت می نماید. در غرفه این شرکت، پذیرای مشتریان عزیز و تمامی علاقه مندان خواهیم بود.

درباره جواد فروتن راد