محصولات

پیشگام در ارائه راهکارهای نوین نرم افزاری در حوزه کسب و کارهای بزرگ،متوسط و کوچک، ERP, BPMS, SPL, BI, CPM برای تمام شرکتهای خصوصی، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی.

با ارائه محصول جدید شرکت رایان نظم تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که نیاز به ارسال الکترونیکی فاکتور و صورتحساب به سامانه مودیان امور مالیاتی را دارند می توانند از این طریق به راحتی اقدام نمایند.