سمینار سراسری حسابداری مدیریت

انجمن حسابداران خبره ایران، به عنوان نهاد حرفه ای خصوصی و پیشرو در امر آموزش حرفه ای و برگزاری سمینارهای علمی و حرفه ای، چهارمین سمینار سراسری حسابداری مدیریت با عنوان نقش مدیریت هزینه و سنجش عملکرد در موفقیت بنگاه های اقتصادی را در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ مهرماه برگزار نمود.

در این سمینار سخنرانان تفکرات نوین و چالش های پیش روی به کار گیری ابزارهای حسابداری مدیریت را بیان کردند.
سخنران افتتاحیه جنای آقای دکتر حمید پورمحمدی،معاون بیمه، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالبی را درباره بحرانهای اخیر در حوزه مالی در جهان غرب ایراد فرمودند. موضوع محوری مطالب ایشان قدرت ابتکار متفکرین و اندیشمندان مالی ایرانی در خلق ابزارهای جدید مالی منطبق با شرع بود.

عناوین سخنرانی

سخنرانى افتتاحیه- دکترحمید پورمحمدى
بهره‌ورى در بنگاههاى اقتصادى- دکترغلامعلى فرجادى
تحلیل توان رقابتى بنگاههاى اقتصادى ایران- غلامرضا سلامى
مفاهیم و تکنیکهاى مدیریت هزینه- عزیز عالیور
ارزیابى متوازن در خدمت پیشبرد استراتژى- پرویز بختیارى
نقش طراز سنجى (Benchmarking) در سنجش عملکرد- شایسته مهدی
ضرورت بازنگرى در شیوه هاى سنجش عملکرد- ابوالقاسم فخاریان
حسابدارى ناب- محمدجواد صفار
نقش حسابرسى عملیاتى در مدیریت استراتژیک- دکترمریم صلاحى نژاد
آموزش حسابدارى مدیریت در ایران- دکتریدالله مکرمى
حساب بى حسابها(سخنرانى اجتماعى)- دکتر بیژن خرم

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.