همایش لرستان

همایش راهکارهای سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی در حوزه دولت و شهرداری ها
همایش راهکارهای سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی در حوزه دولت و شهرداری ها توسط گروه شرکتهای رایان نظم در تاریخ ۱۱ آبانماه ۱۳۸۹ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴ در هتل سالیز شهر خرم آباد استان لرستان برگزار گردید .

 

اعضای پانل همایش 

۱. آقای فریز مرغی (مدیرعامل گروه شرکتهای رایان نظم)
۲. آقای حسین زارعان (مدیر بازاریابی و مهندسی فروش)
۳. آقای وثیقی (مدیر سامانه های الکترونیکی)

 

دعوت شدگان

۱. شهردارهای استان لرستان
۲. مدیران مالی
۳. مدیران انفورماتیک
۴. کارشناسان دفتر امور شهری استانداری لرستان
۵. کارشناسان انفورماتیک استانداری لرستان
۶. ریاست سازمان فاوا شهرداری لرستان
۷. مدیر انفورماتیک سازمان فاوا شهرداری لرستان
۸. ریاست سازمان همیاری شهرداری های لرستان
۹. مدیرانفورماتیک سازمان همیاری شهرداری های لرستان

 

سرفصلهای مباحث بخش اول 

درباره رایان نظم شامل سابقه ، فعالیتها ، مشتریان ، محصولات و مشخصات فنی نرم افزار
یکپارچگی گردش اطلاعات در سیستم توازن
توازن شرکتهای دولتی و شهرداریها شامل زیرسیستمهای :
۱. حسابداری مالی کنترل بودجه و دریافت و پرداخت
۲. حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعالیتABC
۳. حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کنترل بودجه طرح و دریافت و پرداخت
۴. خزانه داری ، سپرده و تضمینات
۵. حسابداری انبار و انبارداری
۶. خرید و تدارکات
۷. کمیسیون معاملات و مناقصات
۸. مدیریت قراردادها و پیمانها
۹. حسابداری اموال و داراییهای ثابت
۱۰. حسابداری حقوق و دستمزد -کلیه استخدامها
۱۱. پرسنلی ، کارگزینی و صدور احکام
۱۲. اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
۱۳. سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
۱۴. سیستم گزارش ساز پویا
۱۵. مدیریت امنیت کاری

 

سرفصلهای مباحث بخش دوم 

قابلیتهای اتوماسیون اداری تحت وب
امکانات و ویژگیهای خاص و منحصر بفرد
امنیت در نرم افزار
معماری نرم افزار

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.