نرم افزار ERP تحت وب توازن رایان نظم


نیاز سازمان ها درحوزه راهکار ERP برنامه ريزی منابع سازمان

در جهت حصول به سیستم و راهکار مناسب برنامه ریزی منابع سازمان  ، هرشرکت می بایست اصلاح و بهبود را در هر چهار بعد ذکر شده و با در نظر گرفتن شرایط و محدودیتهای موجود اعمال نماید.

 

 

تاثیر ابعادچهارگانه در پیاده سازی راهکار برنامه ریزی منابع سازمانی:

اطمینان صاحبان و مدیران ارشد شرکت از اینکه  استراتژی لحاظ شده در راهکارمنتخب آنها می تواند نیازهای کسب و کار را بر اساس ملاحظات قانونی ، استانداردهای مدنظر ، خروجیهای مطلوب و سایر نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی مجتمع تأمین نماید.

 • برآورده ساختن نیازهای کسب و کارتوسط فرآیندهای لحاظ شده در راهکاربه نحو احسن و تضمین خروجیهای مورد انتظار کسب و کار
 • فراهم نمودن منابع مورد نیاز برای فرآیندهای جدید طراحی شده یا بازنگری شده و لحاظ شده در راهکاربرنامه ریزی منابع سازمان
 • فعالیت صاحبان فرآیند بعنوان نیروهای متخصص در کنار تیم پروژه پیاده سازی ERP و تعیین نیازمندیهای هر فرآیند
 • مشارکت کاربران اصلی در آزمون پذیرش کاربر و آموزش دهی به کاربران نهایی و همچنین پشتیبانی کاربران پس از پیاده سازی راهکار
 • موارد لازم جهت اثربخشی انتقال به یک محیط جدید سیستمی و دستیابی به منافع تجاری مورد نظر
 • وجود نیروی انسانی توانمند و با قابلیت جهت انجام فرآیندها و فعالیتهای طراحی شده
 • درک نقشها و مسئولیتها توسط نیروی انسانی

   

  فعالیتهای لازم برای مدیریت تغییر:

  1- رهبری و هدایت                                                   

  2- تغییرات سازمانی و نقشهای شغلی

  3- ارتباطات 

  4- آموزش

 • ارائه پیشنهادات و رهنمودهای لازم در خصوص طراحی راهکارتکنولوژیکی و زیرساخت در کل واحدهای سازمانی به منظور آماده سازی بستر لازم برای پیاده سازی و بهره برداری از راهکاربرنامه ریزی منابع سازمان توسط تیم پیمانکار پروژه
 • فراهم نمودن منابع و امکانات لازم در جهت تحقق موارد فوق توسط شرکت متقاضی

ارزش افزوده سیستم RN ERP:

 • 1

  بهینه سازی فرآیندهای تجاری مجموعه با شرکای تجاری
 • 2

  بهینه سازی فرآیندها و منابع درون سازمانی با الگوی فرآیندهای موجود در سیستم
 • 3

  حذف سیستمهای جزیره ای و انتقال سیستمها به یک سیستم جامع با بانک اطلاعاتی واحد
 • 4

  حذف بوروکراسی اداری و افزایش بهره وری و کارآیی حداقل 20% در مجموعه
 • 5

  دسترسی آنی و همزمان به اطلاعات زیرمجموعه ها پس از ثبت وقایع مجموعه
 • 6

  کاهش هزینه های IT  و جانبی اداری ،تخصصی سازی و تمرکز بر اهداف راهبردی مجموعه
 • 7

  دارای یک BPMS با استاندارد BPMN2 درون هسته RN ERP
 • 8

  صرفه جویی در هزینه های تهیه سخت افزار و نرم افزار
 • 9

  صرفه جویی در هزینه ی خدمات و پشتیبانی پس از فروش

   

 • 10

  ارایه پکیج کامل ماژولهای اصلی بدون صرف هزینه ی بیشتر برای مشتری
 • 11

  صرفه جویی در هزینه ی آموزش پرسنل مجموعه
 • 12

  انعطاف پذیری بالا در جهت پوشش نیاز سازمانها