شرکت رایان نظم برای تاییده سیستم های یکپارچه توازن و سازمان الکترونیک سیگما+(اتوماسیون اداری تحت وب) از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سلامت اداری تاییده زیر سیستم ها را دریافت نمود.

لازم به ذکر است در مجموعه نرم افزار های توزان شامل (۲۲) زیرسیستم از جمله حسابداری تعهدی می باشد.

تاییده سلامت اداری سیستم های یکپارچه توازن

گواهی تاییدیه سیستم های یکپارچه توازن ۱۳۹۸

و تاییدیه فنی و سلامت برای اتوماسیون اداری پیشرفته تحت وب سیگما+

گواهی موقت تایید و ثبت نرم افزار سیگما ۹۸

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.