با تصویب هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حسین زارعان عضو هیئت مدیره ی گروه شرکت های رایان نظم، رئیس کمیسیون صادرات نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شد.

کارگروه صادرات نرم افزار که ذیل کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی تشکیل شده بود، پس از توسعه فعالیت‌ها و در جهت تمرکز بیشتر بر صادرات نرم افزار به کمیسیون صادرات نرم افزار تبدیل شد. رییس و اعضای این کمیسیون پس از برگزاری انتخابات،مطابق آیین نامه در جلسه چهل و ششم هیات مدیره به تصویب هیات مدیره سازمان رسیدند.


درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.