حد نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

  • معاملات کوچک تا مبلغ : ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • معاملات متوسط تا مبلغ : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • معاملات بزرگ با مبالغ بیشتر از : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دانلود اثر نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۱

دانلود تصویب نامه نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۱

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.