حد نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می باشد:

  • معاملات کوچک تا مبلغ : ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • معاملات متوسط بیشتر از حد معاملات کوچک تا مبلغ : ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • معاملات بزرگ با مبالغ بیشتر از : ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ مورد نیاز برای اختصاص برچسب اموال ۱.۵ درصد معاملات خرد(کوچک) است که برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود.

دانلود تصویب نامه نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۳

حد نصاب معاملات سال 1403 دولتی

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.