در اجرای جزء(۱) و (۲) بند (الف) تبصره۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به منظور رعایت انضباط مالی و وجدت رویه، کلیه دستگاهای اجرایی مشمول که تاکنون اطلاعات موصوف را به صورت فیزیکی به خزانه داری کل کشور ارسال نکرده اند، با توجه به ایجاد یستر و زیر ساخت لازم در خصوص دریافت الکترونیکی اطلاعات مروبط به هر گونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط اداره کل خزانه، از این پس می توانند نسبت به تکمیل، بازگذاری و ارسال اطلاعات مورد اشاره به تفکیک ماه و از طریق سامانه درخواست وجه الکتونیکی (قسمت تبصره ۲۱ ) اقدام نمایند.

سید رحمت ا… اکرامی
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

بر اساس این ابلاغیه تمام سازمانها مکلف خواهند بود کلیه پرداخت های سازمان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای خزانه معین ارسال نمایند.

لذا شرکت رایان نظم نسبت به تغییر عنوان شده اقدام و در اختیار مشتریان محترم نرم افزار حقوق و دستمزد سیستم های یکپارچه مالی و اداری توازن قرار خواهد داد.

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.