نظام حسابداری بخش عمومی

استقرار حسابداری بخش عمومی:

         نظر به تصویب استانداردهای حسابداری بخش عمومی توسط سازمان حسابرسی و تصمیم دولت محترم در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (بند۹) و تکالیف قانونی مندرج درماده (۲۱۷ ) و(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اصلاح نظام مالی ومحاسباتی دولت و استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس استانداردهای بخش مذکور در کلیه دستگاههای اجرایی کشور ، و باتوجه به تجربیات شرکت رایان نظم در تامین نرم افزارهای یکپارجه مالی و مشاوره و اجرای حسابداری تعهدی در سازمانها، دانشگاههای علوم پزشکی ، دانشگاهها و پژوهشگاهها و شرکتهای دولتی در سالهای گذشته و برخورداری از نیروهای متخصص با تجربه مالی و نرم افزاری دراین زمینه وقابلیتهای بی نظیر سیستمهای یکپارچه مالی توازن بعنوان یک ابزار قدرتمند در این حوزه، گروه شرکتهای رایان نظم وکلیه دفاتر استانی درسطح کشور آمادگی دارند تا دراسرع وقت نسبت به نصب نرم افزارها با کدینگ پیشنهادی اداره کل تلفیق حسابها و روشهای حسابداری و باتنظیمات لازم و ارائه تجربیات و مشاوره به سازمانها اقدام نمایند.

تمام زیر سیستم های این مجموعه برای حصول اطیمنان از کنترل داخلی ، صحت عملکرد و جلوگیری از اشتباهات، قادر به صدور سند اتوماتیک به نرم افزار حسابداری تعهدی بوده و قابلیت ارجاع دو طرفه را دارند.

لذا کلیه سازمانهایی که از سیستمهای توازن استقاده می نمایند می توانند درخواست خود را به دفتر مرکزی شرکت ارسال تا در اسرع وفت اقدام گردد.

سازمانها، موسسات، دانشگاهها، پژوهشکدهها و شرکتها های دولتی در صورت تمایل جهت استقرار سریع حسابداری بخش عمومی شامل کلیه زیر سیستم های مهم و حیاتی این حوزه (حسابداری تعهدی، اموال و دارائی ثابت، انبارداری و حسابداری انبار، خرید و تدارکات، درآمدها و فروش، حقوق و دستمزد، پرسنلی و صدور احکام، سپرده و تضمینات و …) با واحد فروش دفتر مرکزی ویا دفاتر شرکت در سطح استانها تماس حاصل نمایند.


پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه نظام حسابداری بخش عمومی و زیرسیستم های آن شناخته می شود.

کلیه قوانین و مقررات حوزه حسابداری بخش عمومی

کلیه قوانین و مقررات حوزه حسابداری بخش عمومی را در اینجا ببیدنید…
درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.