شرکت رایان نظم با تجربه نزدیک به ربع قرن درحوزه اجرا وپیاده سازی سیستمهای مالی درسازمانهای دولتی ، شرکتهای دولتی ، دانشگاهها ، شهرداریها و شرکتهای خصوصی و پس از اجرای موفقیت آمیزحسابداری تعهدی در تعدادی از دانشگاهها وموسسات هم اکنون با شروع همکاری با دهها دانشگاه، پژوهشگاه ، موسسه و پارک علم وفن آوری که تصمیم به اجرای حسابداری تعهدی در سال ۱۳۹۳ را گرفته اند آمادگی کامل گروه شرکتهای رایان نظم درستاد مرکزی ودفاتر استانی را جهت این استقرارو اجرای حسابداری تعهدی برای سایر دانشگاهها و سازمانها بشرح ذیل اعلام می دارد:

الف – مشاوره وهمکاری جهت استقرار حسابداری تعهدی
ب – همکاری در اجرای حسابداری تعهدی و تامین نیروی انسانی مجرب درصورت درخواست
ج – تامین نرم افزار (ابزار قدرتمند سیستمهای یکپارچه مالی توازن) بعنوان بستر استقرار واجرای حسابداری تعهدی

۱. راهکار جامع حسابداری تعهدی

۲. حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعالیت ABC

۳. حسابداری جاری دولتی(اعتبارات هزینه ای)کنترل بودجه و دریافت پرداخت

۴. حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کنترل بودجه طرح و دریافت پرداخت

۵. خزانه داری

۶. حسابداری انبار و انبارداری

۷. خرید و تدارکات

۸. کمیسیون معاملات و مناقصات

۹. مدیریت قراردادها و پیمانها

۱۰. حسابداری اموال و جمعداری اموال دولتی

۱۱. حسابداری حقوق و دستمزد (کلیه استخدامها)

۱۲. پرسنلی ، کارگزینی و صدور احکام

۱۳. اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک

۱۴. سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب

۱۵. سیستم گزارش ساز پویا

۱۶. مدیریت امنیت کاری

درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.