شرکت رایان نظم برای تاییده سیستم های یکپارچه توازن و سازمان الکترونیک سیگما+(اتوماسیون اداری تحت وب) از شورای عالی انفورماتک .و سلامت اداری تاییده زیر سیستم ها را دریافت نمود.

لازم به ذکر است در مجموعه نرم افزار های توزان شامل (۲۲) زیرسیستم از جمله حسابداری تعهدی می باشد.

تاییده سلامت اداری سیستم های یکپارچه توازن

و تاییدیه فنی و سلامت برای اتوماسیون اداری پیشرفته تحت وب سیگما+

درباره مدیریت سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.