حسابداری اموال و جمعداری اموال دولتی

ثبت ، نگهداری و کنترل اموال در سازمانها و وزارتخانه های دولتی یکی از وظایف اصلی ذیحسابان و مدیران مالی می باشد . بکارگیری فرمها و دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارائی ، همچنین استخراج گزارشهای لازم به منظور ارائه به واحد اموال این وزارت خانه و سایر دستگاههای نظارتی به همراه بکارگیری دستورالعمل ها و فرمهای طراحی شده درون سازمانی، از اهم فعالیت های کنترلی و مستند سازی اموال محسوب می شود . سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال بعنوان یکی از زیرسیستم های یکپارچه توازن به گونه ای طراحی شده که علاوه بر امکان ثبت و پردازش کلیه اطلاعات و استخراج گزارش های مورد نظر وزارت دارایی بر اساس قالب های اعلام شده ، امکانات فراوان دیگری از جمله محاسبات استهلاک برای دارایی همانند سیستم حسابداری دارایی ثابت شرکتها در اختیار کاربران قرار می دهد .

امکانات و قابلیتها

• امکان تعریف انواع گروهها و طبقات اصلی و فرعی اموال غیر مصرفی منقول با گروه بندی مورد نظر
• امکان تعریف انواع گروهها و طبقات انواع اموال غیر منقول ، انواع ملک و …. با هر نوع گروه بندی
• امکان تعریف انواع اموال نامشهود و حق الامتیاز و اشتراکها ، سرقفلی ، حق الانشعاب استفاده از خدمات عمومی
• امکان تعریف جمعداران و امنای اموال و ارتباط آن با سیستم پرسنلی
• امکان تعریف انواع مراکز هزینه ، واحدهای سازمانی ، تحویل گیرندگان و تحویل دهندگان با امکان ارتباط و استفاده از اطلاعات سیستم پرسنلی دفتر داری
• امکان تعریف نرخها و جداول محاسبه استهلاک و اختصاص آن به گروهها و طبقات دارایی و یا پلاک خاص
• امکان تعریف انواع قراردادها و پروژه ها ، محل و مکان های استقرار
• امکان ثبت مشخصات اموال رسیده مطابق فرمهای ۱۳ گانه وزارت دارایی با مشخصات کامل فنی و ظاهری اموال و سایر مشخصات مورد نیاز و در نظر گرفتن ۱۰ قلم اطلاعاتی آزاد برای ثبت مشخصات اضافی
• امکان تنظیم و صدور اسناد حسابداری تملک و هزینه ای بصورت مستقیم از فرم های اموال رسیده و فرستاده و سایر فرم های اطلاعاتی سیستم اموال
• امکان ثبت اموال مصرفی و در حکم مصرفی و کنترل موجودی آن با امکان ارتباط با کدینگ انبار و تبدیل حواله انبار به قالب اموال مصرفی رسیده وزارت دارایی
• امکان ثبت اطلاعات خرید و دوره ضمانت یا گارانتی و مشخصات فروشنده برای کلیه اموال و همچنین اطلاعات فروش ، مجوز و شرایط فروش و خریدار
• امکان ثبت و پردازش اطلاعات اموال امانی و استیجاری بصورت کامل و برقراری کنترل های لازم همانند سایر اموال
• امکان ثبت صدور مجوزهای لازم جهت اموال فرستاده از سازمان
• امکان ثبت و پردازش اطلاعات انواع اموال مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک هر طرح و یا پروژه و برقراری کنترلهای لازم همانند سایر اموال
• امکان ثبت اطلاعات بیمه و قراردادهای بیمه برای اموال بصورت گروهی و موردی
• امکان پردازش و ثبت عملیات تجدید ارزیابی اعم از استخراج اطلاعات و فرم های اولیه و ثبت داراییهای تجدید ارزیابی شده برای هر چند مرحله مورد نیاز برای تجدید ارزیابی با حفظ سوابق بهای تمام شده و تجدید ارزیابی های قبلی بصورت موازی در سیستم تا زمان دلخواه
• امکان ثبت اطلاعات محل و مکان استقرار ، جابجایی و نقل و انتقالات درون سازمانی و برون سازمانی بصورت نامحدود
• امکان ثبت تعمیرات اساسی ، دوره ای و …. در کارت های جداگانه برای هر دارایی
• امکان ثبت اطلاعات خروج اموال (اموال فرستاده) و بعللی بر کنار شده ، اسقاط ، فروش ، انتقال ، اهداء ، امانت دهی ، معدوم به علت حوادث طبیعی ، … و همچنین اطلاعات مربوط به اموال اجاره ای
• امکان عملیات تجمیع و تفکیک پلاک ها و تغییر طبقه بندی و گروه بندی اموال بر حسب نیاز
• امکان تهیه و چاپ کلیه صورت جلسات مربوط به اموال رسیده و فرستاده و فروش رفته و انتقال قطعی ، پروانه خروج و امکان استخراج کلیه قالبهای مربوط به ثبت و مستند سازی اموال
• امکان ثبت مشخصات اموال غیر منقول ، وضعیت مالکیت ، وضعیت ثبتی
• امکان درج اطلاعات صورت برداری و مشاهده جمعداران اموال و ثبت اطلاعات و استخراج کسر و اضافی و تغییرات احتمالی اموال و چاپ فرم های مربوطه
• امکان تعیین روش استهلاک و محاسبه استهلاک و گزارشگیری استهلاک در مقاطع دلخواه همانند سیستم اموال و دارایی ثابت شرکتها
• امکان استخراج کلیه فرمها دفاتر و گزارشهای مورد نیاز مطابق فرمتهای وزارت دارایی
• امکان استخراج گزارشهای مدیریتی ، نموداری ، کاربردی ، کنترلی و تنظیم ، استخراج و چاپ بر حسب نیاز کاربر
• امکان استخراج فایلهای مورد نظر دارایی از سیستم