توزیع و حمل و نقل

به منظور کنترل ونحوه حمل کالاهای وارده وصادره به سازمان وامکان استفاده از ناوگان داخلی و همچنین موسسات حمل نقل و صدور بارنامه های حمل بصورت یکپارچه با سیستمهای فروش و انبار این زیر سیستم می تواند مورد استفاده قرارگیرد .

برخی امکانات و قابلیتها

• امکان تعریف سازمان حمل و نقل جهت صدور بارنامه های حمل و توزیع کالا و امکان تعریف مسیرهای حمل
• امکان تعریف سازمان حمل و نقل شامل : وسائط نقلیه و رانندگان ، بنگاههای حمل و نقل ، … و استفاده از آنها جهت صدور بارنامه های حمل و توزیع کالا و همچنین امکان تعریف مسیرهای حمل جهت استفاده و کنترل های لازم
• امکان صدور بارنامه حمل بصورت مکانیزه با استفاده از اطلاعات حواله انبار و امکان صدور چند بارنامه برای یک حواله انبار وکنترل مانده حمل نشده و همچنین امکان تبدیل چند حواله انبار به یک بارنامه بصورت مکانیزه
• امکان محاسبه وکنترل حجم و وزن کالا در بارنامه ها به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب
• امکان استخراج گزارشات مورد نیاز