آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۸

مطابق بخشنامه وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت محاسبه استهلاک دارایی های ثابت در دفاتر و همچنین ثبت و نگهداری حساب عاملین ذیحسابی بر طبق دستورالعمل حسابداری تعهدی سال ۱۳۹۸ شرکت رایان نظم درقالب سیستم های جامع مالی توازن رایان نظم آماده ارائه (اموال و دارایی ثابت و حسابداری عامل ذیحساب) خدمات به تمامی دستگاهها می […]