نشست خبری سازمان نظام صنفی کشور

حسین زارعان، رییس کمیسیون صادرات نرم افزار و خدمات سازمان نظام صنفی رایانه ای امروز در کنفرانس خبری با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های صادرات فاوا و آموزش در سند بیستون» در جمع رسانه ها اظهار کرد: اکنون سه دهه از زمانی که تصمیم گرفتیم محصولات نرم افزاری را در یک بازار فراملی صادر کنیم، طی شده اما با وجود شکل گیری کنسرسیوم های داخلی و برنامه ریزی های دولتی در زمینه صادرات نرم افزارهای فاوا در وضعیت نامطلوبی قرار داریم و طی شش سال گذشته شرایط تحریم و کمرنگی حضور در بازارهای بین المللی مزیدعلت شده است.

برپایی اولین جلسه کمیسیون صادرات نرم افزار وخدمات

زارعان با اشاره به اینکه طی دوسال اخیر ارزیابی هایی برای حضور موفق تر در بازارهای بین المللی و تمرکز بر صادرات خدمات با همکاری فعالان و پیشکسوتان حوزه صورت گرفته عنوان کرد: اولین جلسه کمیسیون صادرات نرم افزار وخدمات هفته گذشته تشکیل شد و موضوع تمرکز برصادرات خدمات موردتوجه قرار گرفت.

زارعان با بیان اینکه موانع تحریمها، عدم تطابق با استاندارهای کیفی بین المللی محصولات و عدم دسترسی به بازارهای جهانی باعث نقصان در این حوزه شده، مطرح کرد: نیازمند منابع انسانی و نیروی کار ماهر در حوزه خدمات محصولات هستیم تا بتوانیم برای رقابت و عرضه خدمات در عرصه بین الملل ورود کنیم.

او این چالش را چالش امروز ندانسته و گفت: امروز به عنوان تولیدکنندگان نرم افزار در بازار داخلی دچار چالش نیروهای متخصص و ماهر هستیم.

به گفته حسین زارعان (رییس کمیسیون صادرات نرم افزار سازمان نصر)، اجماع سه کمیسیون تخصصی صادرات نرم افزار، شرکت های نرم افزار و کمیسیون آموزش با سازمان نصر به عنوان نهاد تخصصی حوزه برای تامین نیروی انسانی ماهر داخلی صورت گرفته است.

زارعان مطرح کرد: با همکاری دولت و ایجاد یک پلتفرم رایگان برای ۸ میلیون جوان بیکار ایرانی ضمن ارائه خدمات مشاوره و آموزش در حوزه فناوری اطلاعات می توان علاوه بر ایجاد انگیزه و شغل، قدم های خوبی در تامین نیروی انسانی متخصص دراین حوزه برداشت.

منبع: سازمان نظام صنفی و رایانه ای تهران

درباره جواد فروتن راد