خط تولید نرم افزار (SPL رایان نظم)

سفارشی سازی انبوه و خط تولید نرم افزار

1- سفارشی سازی انبوه + استفاده از پلتفرم براي نرم افزار = مهندسی خط توليد نرم افزار

 • 1-2

  کمک به ايجاد محصولاتی كه تا حد ممكن به نيازمنديهای مشتری نزديک باشد (سفارشی سازی)
 • 1-1

  ايجاد مبنایی برای استفاده مجدد از تكنولوژی (پلتفرم)

2- مهندسی سیستمهای سفارشی شده

ايجاد پلتفرم، به طوريكه با همه انواع محصولات مورد نظر هماهنگ باشد

 • تعیین اشتراکات میان محصولات
 • تعيين تفاوتهای میان محصولات
 • ممکن است با يک سری قواعد محدودیت همراه باشد
 • معرفی مفهوم « تنوع پذيری » يا (تغییرپذيری ) (Variability)
 • محصول ايجاد شده با ايده خط توليد نرم افزار با محصول منفرد متفاوت است
 • سازمان بايد خود را با اين تغيير وفق دهد
  • تغيير در ساختار سازمانی: اضافه کردن احتمالی واحدهای سازمانی جديد
  • استاندارد سازی روالها، جريانهای كاری، و تکنولوژيهای مورد استفاده
 • ارائه پیشنهادات و رهنمودهای لازم در خصوص طراحی راهکار تکنولوژیکی و زیرساخت در کل واحدهای سازمانی به منظور آماده سازی بستر لازم برای پیاده سازی و بهره برداری از راهکار برنامه ریزی منابع سازمان توسط تیم پیمانکار پروژه
 • فراهم نمودن منابع و امکانات لازم در جهت تحقق موارد فوق توسط شرکت متقاضی

معرفی خط تولید نرم افزار رایان نظم(RN SPL)

       خط تولید نرم افزار رایان نظم با تکیه بر اشتراکات تولید محصولات، با صرف هزینه و زمان کمتری نرم افزارهای مورد نیاز سازمانها را تولید می کند.RN SPL  می کوشند با رعايت اصولي ثابت و استقرار مناسب و معماري بهينه، فرآيند توليد را بگونه ای هدايت کنند که بتوان با همساز کردن سرويس های موجود و توليد شده، خروجي ها و محصولات آتی را سريعتر توليد کرد و همچنین با استقرار بستری مناسب دغدغه های فنی و وابسته به تکنولوژی را که در روشهای سنتی توليد نرم افزار قسمت اعظم فرآيند توليد و هزينه ها را به خود اختصاص ميدهند، کاهش دهد و تمرکز اصلی را به سمت شناخت و مدلسازي بهينه سوق دهد.

مزایای استفاده از RN SPL

 

 • 1

  در اختیار داشتن سورس کد فرم های تولید شده توسط مشتری

 • 2

  استفاده از معماری سرویس گرا جهت سازماندهی استفاده مجدد از دارایی ها برای توسعه و تولید سیستم جدید

 • 3

  تولید فرم های پیچیده و سامانه های مورد نظر با حداقل کد نویسی

 • 4

  داراييهای  قابل استفاده مجدد در مخزن دارايي هاي پايه ذخيره مي شود

 • 5

  دارايي هاي پايه به همراه نقاط تغيير (جائيكه دارايي مي تواند سريعاً و با روش هاي برنامه ريزي شده، تنظيم شوند) طراحی می شوند.

 • 6

  ساخت سيستم يعني: يافتن دارايي هاي مناسب، تنظيم آنها براي سيستم مورد نظر و سپس تجميع(يكپارچه سازي)عناصر

 • 7

  روش هاي پيكربندي، ابزارها، مستندات، فرآيند توسعه، محيط ابزار، استاندارهاي كد و ... از پيش تعيين شده اند

 • 8

  بسياري از مدل ها و تحليل هاي قبلي مي توانند بكار گرفته شوند

 • 9

  خطاهاي محصول جديد با توجه به رفع مشكلات در محصولات قديمي، کاهش می یابد

   

 • 10

  یکپارچه با نرم افزار BPMS رایان نظم جهت مدلسازی فرآیندها با استاندارد BPMN2

 • 11

  تولید کد با کیفیت بالا : کنترل کيفي کدها يکبار در مرحله ايجاد معماري توسط توسعه دهندگان و بار دوم براساس معيارهاي انتخابي کاربران در SPL  RNانجام ميشود.

 • 12

  رعایت الزامات امنیتی در معماری RN SPL

 • 13

  تعریف قوانین تجاری و به روزرسانی آن بصورت پویا

انگيزه های ايجاد خط توليد نرم افزار

 • كاهش هزینه های توسعه

 • بهبود كیفیت

 • كاهش زمان تولید

 • نگهداری آسانتر

 • مدیریت تکامل آسانتر و بهتر (evolution)

 • مدیریت کاهش پيچپيدگی (complexity)