اجزا و زیر سیستمهای سازمان الکترونیکی سیگما+

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

آنچه در ساختار فعالیت های یک سازمان جریان دارد اطلاعات آمار و اخبار است .اطلاعات در قالب نامه ، مدارک ، فرمها و دیگر اشکال مستندات ، در خلال فرآیندها و روالها بین افراد داخل و خارج از سازمان تبادل می شود .پیچیدگی حاصل از گردش کارهای جاری و زمان بر و حجم وسیعی از مستندات سازمانی درسیستمهای سازمان الکترونیکی سیگما قابل مدیریت ، ذخیره و اندازه گیری است . موتور قوی مدیریت گردش کار و مستندات بار اصلی سیستم سیگما+ را بر عهده دارد.
در مدل زیر اجزای کلی سیگما+ در ۴ حوزه اصلی طبقه بندی شده است
• حوزه محتوا: در سیگما+ اشاره به زیرسیستمها ، تکنولوژیها و فرآیندهایی که نهایتاً به ایجاد و نگهداری مستندات سازمانی منجر می شود.
• حوزه ارتباطات: زیر سیستمهایی که وظیفه برقراری و مدیریت زنجیره روابط درون و برون سازمانی را برعهده دارند.
• حوزه گزارشات: نیاز اصلی مدیران بوده و به عنوان یکی از ارکان ویژه جهت تصمیم گیری بهتر در سازمان ها درسیستم سازمان الکترونیکی سیگما+ تعبیه گردیده است
• حوزه امنیت : یکی از موارد کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات خصوصاً اتوماسیون اداری بوده که جهت اطمینان بخشی به مدیران برای بکارگیری همه جانبه سازمان الکترونیکی سیگما+ در کلیه لایه های سازمان می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]