اتوماسیون اداری

زیرسیتمهای محصول توازن

warning: Creating default object from empty value in /home/fnypkszh/public_html/sites/all/modules/nodeorder/nodeorder.module on line 358.

سيستم حسابداری مالی و دريافت و پرداخت


یكی از اهداف مهم و اساسی در شركتها و سازمانها ، فراهم نمودن اطلاعات مالی بصورت یكپارچه و بهنگام میباشد . به روز بودن اطلاعات مالی در هر سازمان ،بستری مناسب جهت تصمیم گیری های مدیریت در بخش های بهبود روند كنترل و برنامه ریزی در سطح سازمان را ایجاد نموده و اتخاذ تصمیم های مدیریتی دقیق و حساس در مقاطع مختلف زمانی را مهیا خواهد نمود. ادامه مطلب

حسابداری مالی وكنترل بودجه ودريافت وپرداخت

بسیاری از سازمانها وشركتها ضمن استفاده از حسابداری مالی بازرگانی و یا اصطلاحا تعهدی نیاز به كنترل بودجه جاری بصورت لحظه ای دارند گاهی تصورمی شود كه كنترل بودجه ویا اصطلاحا  اعتبارات فقط مربوط به سازمانهای دولتی است درصورتیكه بسیاری از شركتها وسازمانهایی كه از منابع داخلی خود استفاده می كنند همچنین كنترلی را انجام می دهند ادامه مطلب

حسابداری مالی و کنترل بودجه پروژه ( قیمت تمام شده پروژه ) ودريافت وپرداخت


اغلب شركهای پیمانكاری و همچنین شركتهای تولیدی در اجرای پروژه های متنوعی كه در حال انجام دارند بر حسب نوع فعالیتشان نیاز به اطلاعاتی در مراحل قبل از بهره برداری ، توسعه عملیات و یا عملیات عادی شركت دارند. ادامه مطلب

حسابداری دولتی


حسابداری جاری دولتی (اعتبارات هزينه ای) كنترل بودجه ودريافت وپرداخت

تنظیم و كنترل حسابها بر حسب برنامه ها و فعالییت های مصوب سالانه در قالب موافقت نامه ها و یا ابلاغیه های برون سازمانی ، امكان ثبت و كنترل منابع مصرف شده و انجام كنترلهای بودجه ای لحظه ای به همراه عملیات و پرداخت روزانه، دفترداری و نگهداری و تنظیم حسابها ادامه مطلب

حسابداری تملك داراييهای سرمايه ای كنترل بودجه طرح و دريافت وپرداخت


نگهداری حسابها و كنترل اطلاعات مالی بر حسب موافقت نامه ها و اعتبارات سالانه به تفكیك منابع تامین اعتبار و دستگاههای مجری و بهره بردار برای هر یك از طرحهای تملك دارایی سرمایه ای،پروژه ها، فعالیت های مربوطه و استخراج بهای تمام شده پروژه ها بر حسب فصول سرمایه گذاری در طی دوره اجراء، ادامه مطلب

حسابداری تعهدی


حسابداری تعهدی  - ويژه دانشگاههای دولتی و سازمانهای دولتی و شهرداريها

اين نوع حسابداري با توجه طراحي ساختار نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي ) براي دانشگاههاي دولتی ، سازمانهای دولتی و شهرداریها طراحي شده ودر واقع متناسب سازي با اين نظام به منظور يكنواختي عناوين واصطلاحات ويا احيانا ماژولهاي خاص منظوره براي آن منظور شده است . ادامه مطلب

حسابداری بهای تمام شده برمبنای فعاليت (ABC)


سیستم قیمت تمام شده برمبنای فعالیت (ACTIVITY BASED COSTING) قابل استفاده برای كلیه شركتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شركتهای پیمانكاری ومهندسین مشاور ، سازمانهای دولتی و شركتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، بخصوص واحدهای درمانی و بیمارستانی و همچنین شركتهای تولیدی علاقمند به استفاده از این روش جهت محاسبه و كنترل بهای تمام شده می باشد . اين زيرسيستم قابليت تطبیق با نیازهای مختلف را دارا می باشد . ادامه مطلب

خزانه داری


كنترل ونظارت بر نقدینگی ومدیریت گردش عملیات وجوه نقد دربسیاری از شركتها وسازمانها جزء نیاز اصلی محسوب می شود.بسیاری از شركتها درطی روز با صدها مورد عملیات دریافت و پرداخت نقد واسناد روبرو هستند ثبت و كنترل به موقع اطلاعات بصورت یكپارچه باسایر سیستمها و استخراج گزارشات كنترلی ومدیریت لحظه ای از وضعیت نقدینگی سازمان از جمله وظایف این زیرسیستم می باشد. ادامه مطلب

سیستم وصول مطالبات


بسياري از شركتها وسازمانها اقدام به ارائه كالا وخدمات فني ومهندسي و ... از طريق قرارداد با صدور صورت وضعيت و صورتحساب مي نمايند كه ممكن است توسط كارفرما دچار تغييراتي شده و يا كسورات متعددي به آن تعلق گيرد . ادامه مطلب

دريافت سفارشات و فروش كالا / خدمات


یکی از بخشهای مهم و کلیدی که در سازمانها و موسسات اقتصادی می توان به آن اشاره نمود سفارشات و فروش خدمات و کالا است و اجراي سياست هاي تعيين كننده در سازمان بدون در نظر گرفتن برآيند گروههاي فعال در سازمان امكان پذير نخواهد بود . ادامه مطلب

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب