اتوماسیون اداری

محصولات جدید

warning: Creating default object from empty value in /home/fnypkszh/public_html/sites/all/modules/nodeorder/nodeorder.module on line 358.

خريد و تداركات


زیرسیستم خرید و تداركات داخلی به منظور انجام عملیات مربوط به پیش بینی و برنامه ریزی و كنترل فعالیات های روزانه واحدهای تداركاتی و خرید بصورت یكپارچه با سایر زیرسیسمتها مجموعه توازن طراحی گردیده است كنترل عملیات از مرحله درخواست كالا تا تحویل كالای خریداری شده به انبار از جمل وظایف این زیرسیستم می باشد.  

قابلیتها و امکانات سیستم

  ادامه مطلب

كميسيون معاملات و مناقصات


عملیات مربوط به خرید كالا وخدمات دربرخی از سازمانها بخصوص سازمانهای دولتی وشركتهای دولتی دارای ضوابط و مراحل مربوط به خود می باشد. اغلب قراردادهایی كه اصطلاحا جزء معاملات عمده محسوب می شوند براساس تصمیم گیری كمیسون معاملات ویا هر عنوان دیگر انجام می شود . ادامه مطلب

مديريت قراردادها و پیمانها


این زیرسیستم جهت شركتها وسازمانهایی كه با حجم انبوه از قراردادها مواجه هستند برای سهولت درتنظیم وكنترل قراردادهای منعقد شده در سه حوزه متفات شامل قرارداد های تامین كالا و خدمات (كارفرمایی ) و قراردادها ساخت وارائه خدمات ( پیمانكاری ) وقراردادهای ارائه كالا وخدمات ( فروش) بصورت یكپارچه با سایر زیرسیستمها طراحی شده است .

قابلیتها و امکانات سیستم

  ادامه مطلب

خزانه داری


كنترل ونظارت بر نقدینگی ومدیریت گردش عملیات وجوه نقد دربسیاری از شركتها وسازمانها جزء نیاز اصلی محسوب می شود.بسیاری از شركتها درطی روز با صدها مورد عملیات دریافت و پرداخت نقد واسناد روبرو هستند ثبت و كنترل به موقع اطلاعات بصورت یكپارچه باسایر سیستمها و استخراج گزارشات كنترلی ومدیریت لحظه ای از وضعیت نقدینگی سازمان از جمله وظایف این زیرسیستم می باشد. ادامه مطلب

حسابداری بهای تمام شده برمبنای فعاليت (ABC)


سیستم قیمت تمام شده برمبنای فعالیت (ACTIVITY BASED COSTING) قابل استفاده برای كلیه شركتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شركتهای پیمانكاری ومهندسین مشاور ، سازمانهای دولتی و شركتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، بخصوص واحدهای درمانی و بیمارستانی و همچنین شركتهای تولیدی علاقمند به استفاده از این روش جهت محاسبه و كنترل بهای تمام شده می باشد . اين زيرسيستم قابليت تطبیق با نیازهای مختلف را دارا می باشد . ادامه مطلب

سيستم پرسنلی ، كارگزينی و صدور احكام و ديگر سيستمهای حوزه منابع انسانی


سیستم پرسنلی وصدور احكام جهت استفاده سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و با استفاده از قوانین مرتبط با نظامهای استخدامی معمول در كشور شامل قانون كار ، نظام هماهنگ وقانون مدیریت خدمات كشوری ، نظام اعضای هیئت علمی بصورتی طراحی شده تا كاربران بتوان براحتی وبصورت پارامتریك نسبت به اعمال تغییرات قوانین و مقرارت اقدام نموده و احكام كارگزینی مربوطه راصادر نمایند ادامه مطلب

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب