معماری سیگما+

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

 

بهره گيري از تكنولوژي روز Ajax  در طراحي رابط كاربري و نمايش اطلاعات.

بهره گيري از تكنولوژي و ابزار توسعه سيستمي Dot  Net  Framework 3.5

قابليت انعطاف(Flexibility) با نيازها و وضعيت سازمان : در لايه سرويسها و تكنولوژيها با وجود موتورهاي نرم افزاري    امكان رفع نيازها و سفارشي كردن نرم افزار در حوزه فرم ها ، فرآيندها ، گردش كارها ، زمانبندي ها ، مديريت كار تيمي و فردي و در نهايت ايجاد گزارشات خاص منظوره سازمان بوجود آمده است.

معماري سرويس گرا (Service Oriented Architecture): سرويسهاي لايه 2 معماري سيگما+ ، امكان بهره گيري از ويژگي SOA در سازمان را فراهم آوره است .

يكي از امكان هاي SOA ايجاد بستري در سيگما+ است كه امكان ارتباط ديگر نرم افزارهاي تحت وب سازمان را با سيگما + و اجزا آن توسط يك Web Server برقرار كرده و مي تواند با استفاده ازXMLتبادل اطلاعات بين سيستمهاي متنوع تحت وب در يك سازمان برقرار گردد.

امكان مقياس پذيري با اندازه سازمان (Scalability).

فراسازماني بودن و قابليت ارتباط با تمامي مخاطبين بيرون از سازمان مثل بانكها، تامين كنندگان ، شعب ديگر سازمان و ...

ماژولار بودن با حضور يك موتور يكپارچه ساز در لايه 2 معماري.

مديريت گردش كار  .