اتوماسیون اداری

معماری سیگما+

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

 

بهره گيري از تكنولوژي روز Ajax  در طراحي رابط كاربري و نمايش اطلاعات.

بهره گيري از تكنولوژي و ابزار توسعه سيستمي Dot  Net  Framework 3.5

قابليت انعطاف(Flexibility) با نيازها و وضعيت سازمان : در لايه سرويسها و تكنولوژيها با وجود موتورهاي نرم افزاري    امكان رفع نيازها و سفارشي كردن نرم افزار در حوزه فرم ها ، فرآيندها ، گردش كارها ، زمانبندي ها ، مديريت كار تيمي و فردي و در نهايت ايجاد گزارشات خاص منظوره سازمان بوجود آمده است.

معماري سرويس گرا (Service Oriented Architecture): سرويسهاي لايه 2 معماري سيگما+ ، امكان بهره گيري از ويژگي SOA در سازمان را فراهم آوره است .

يكي از امكان هاي SOA ايجاد بستري در سيگما+ است كه امكان ارتباط ديگر نرم افزارهاي تحت وب سازمان را با سيگما + و اجزا آن توسط يك Web Server برقرار كرده و مي تواند با استفاده ازXMLتبادل اطلاعات بين سيستمهاي متنوع تحت وب در يك سازمان برقرار گردد.

امكان مقياس پذيري با اندازه سازمان (Scalability).

فراسازماني بودن و قابليت ارتباط با تمامي مخاطبين بيرون از سازمان مثل بانكها، تامين كنندگان ، شعب ديگر سازمان و ...

ماژولار بودن با حضور يك موتور يكپارچه ساز در لايه 2 معماري.

مديريت گردش كار  .

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب