اتوماسیون اداری

اصول حرفه ای کارکنان

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

منشور اخلاقی ذیل در راستای این هدف ، تهیه و تنظیم گردیده است و شما دوست و همكار گرامی با مطالعه و پایبندی قلبی و عملی به موارد و شرایط زیر دستیابی مجموعه رایان نظم به اهداف فوق را تسریع و تسهیل خواهید نمود . ضمن تشكر و خوشحالی از همكاری شما ، خواهشمندیم از همین لحظه با مطالعه موارد ذیل و تایید و پایبندی به آنها جزء خانواده و مجموعه ما باشید.

1-     ساختار جامعه حرفه ای ما به صورت گروهی از شركت های حوزه ی مدیریت ، فناوری اطلاعات و صنایع می باشد ، محصولات و خدمات ما ماهیتاً به جهت بهبود و تعالی فعالیتها و روالها در جامعه ، سازمانها و شركتها طراحی و اجرا می شود و لذا هر چه كوشش ما در جهت ارائه محصولات و خدمات به محیط پیرامون بهتر و كاملتر اجرا گردد ، روند تعالی و بهبود ،  بهتر و سریعتر و در نتیجه كیفیت زندگی مردم ارتقا می یابد.

2-        آموخته های علمی و تجربی خود را به دیگران اهدا كرده و پیروزی دیگران و پیروزی خود را توامان ، با پرهیز  از هر گونه خود خواهی خواستاریم.

3-       ولی نعمت برای ما به عنوان ضامن بقا و پیروزی ماست كه مشتریان و كلیه مخاطبین شركت ما ، در درجه اول اهمیت می باشند.

4-       مهمترین تعلقات ما، همكاران ما هستند كه عشق ، دوستی ، همدلی و همزبانی بین ما اتحاد ما را مستحكم تر ساخته كه این را لازمه هر حركت گروهی می دانیم.

5-       رعایت سلسله مراتب و عمل به وظایف و دستورات نشانه شخصیت و شان بالای حرفه ای است كه نتیجه آن فرهنگ سازمانی بالاتر می باشد.

6-       ما به ثانیه ها و زمان احترام می گذاریم و منابع و امكان هایی كه در اختیار ما قرار گرفته را به بهینه ترین شیوه صرف می كنیم. از نگاه ما آفت زندگی ، اتلاف و اسراف منابع و موهبتهای طبیعی است.

7-       ما انعطاف پذیری و یك جانبه گرا نبودن را سرلوحه خود دانسته و از طرفی گفته ها ، تعهدات و قوانین حرفه ای داخلی و خارجی بر برداشت ها و استنباط ها و سلایق شخصی ما ارجحیت دارند.

8-       خوشرویی و شادابی واقعی و ماهرانه ، در زمان حضور در محیط كار و بیرون از محیط و تعامل دوستانه  با همكاران و مشتریان را ، لازمه اصلی موفقیت های كوتاه مدت و بلند مدت می دانیم. این رویه در نهاد  جامعه حرفه ای ما جریان دارد.

9-       از هرگونه بحث و گفتگوی غیر ضروری و پافشاری و اصرار غیر معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با مشتریان ، خودداری و درصورت قانع نشدن با كمال احترام ایشان را به مقامات بالاتر معرفی خواهیم نمود.

10-   مسائل محرمانه داخلی جامعه حرفه ای ما ، جزء موضوعات محرمانه زندگی شخصی تك تك ما به حساب آمده و حفظ و پاسداری از امنیت این جامعه حرفه ای به دست تك تك ما رقم می خورد.از طرفی كلیه اخبار و اطلاعات داخلی  مرتبط با محیط بیرون را ، با رعایت صداقت و راستی به بهترین شكل از هر رسانه ای به ذهن مخاطب خود انتقال خواهیم داد.

11-    بر این باوریم كه هر سازمان و گروه كاری ، رسالتی اجتماعی ، ملی و جهانی را در بر دارد كه دغدغه رسالت جامعه حرفه ای ما در سطح جهانی در بطن فعالیت های ما جریان دارد.

12-   تكرار خطا های سهوی را آفت حرفه خوددانسته و كمال دقت ، صحت عملكرد خود را در انجام امور بكار بسته و در مورد آن دسته از خطاها و اشكالات سهوی یا عمدی كه امكان اصلاح ندارد به شدت و قدرت با هماهنگی و اتفاق آرا برخورد خواهیم كرد.

13-   كار زیاد بدون تفریح ، خبرچینی ، دروغگویی ، بدخلقی و غرغر ، و تاخیر عمدی در انجام امور  را ، از اشتباهات بزرگ و نابخشودنی جامعه كاری خود می دانیم.

14-   ما باید توانمندی آن را داشته باشیم كه دغدغه ها و چالشهای موجود در جامعه حرفه ای به محیط خانواده و بیرون از كار سرایت نكند. همچنین حضور در محیط كار داشتن به منزله آمادگی كامل جسمی و روحی به شمار می آید.

15-   رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی و مسئولیت پذیری و زیبایی محیط كار را اساسی ترین موارد زندگی كردن در محیط كاری می دانیم.

16-   برای ما ارزیابی مشتریان از ما ، قوی ترین عامل تاثیر گذار پیشرفت و ارتقاء در داخل جامعه حرفه ای است.

17-   از دید ما شیرینی اختیارات و قدرت تصمیم گیری در مقابل سختی ها و تنش های مسوولیت و پاسخگویی تعریف می شود.

18-   به مقام و شأن انسان احترام می گذاریم و به آن پایبند هستیم و حقوق فردی را به رسمیت می شناسیم و در همه حال به گونه ای رفتار می نمائیم كه حاكی از احترام به منافع طرف مقابل، جامعه حرفه ای خود و عموم جامعه باشد.

19-   اقدامات و تعهدات خود را به گونه ای انجام می دهیم كه از هرگونه برداشت غلط به دور بوده و در هر شرایطی حاكی از صداقت و امانتداری ما باشد.

20-   پذیرش و ارائه انتقادات و پیشنهادهای شخصی خود و دیگران را، در قالب نظام اداری ،جزء اخلاقیات حرفه ای و لازمه شناخت بهتر وضعیت موجود و به جهت توانمند سازی خود و جامعه حرفه ای برای اخذ تصمیمات كارگشا دانسته و هرگز انتظار نداریم كه الزاماً تصمیمات اتخاذ شده مطابق با نظرات و پیشنهادات شخصی ما باشد و تصمیمات شخصی مطابق با نظرات محیط باشد.

21-   ما خود را در قالب جامعه ای حرفه ای رو به تعالی موجه دانسته و به جهت بهبود روزافزون در عرصه های مختلف خود را مسوول می دانیم.

22-   ما امانتدار مشتریان خود هستیم ، بنبراین تلاش می­نماییم به شیوه مطلوبی حافظ اسرار و مستندات محرمانه آنها باشیم.

23-   منشور اخلاقی ما به عنوان راهنمای فلسفی جامعه حرفه ای ما منظور شده و در هر زمان بسته به شرایط داخلی و اجتماعی كامل تر و به هنگام تر خواهد گردید.

منشور اخلاقی گروه شركت‌های رایان نظم را مطالعه نمودم و نسبت به اجرای مفاد آن متعهد خواهم بود. 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب