اتوماسیون اداری

رسالت و چشم انداز

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

چشم انداز:

چشم انداز و دورنمای متصور شده؛ یكی از شركت های قدرتمند در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سهم گسترده ای از بازار داخل و فعال در زمینه صادرات خدمات و محصولات به صورت كیفی، مجموعه قدرتمند با سهم گسترده ای از بازار داخل همراه با توان صادراتی بالا در محصولات و خدمات خود، تصور و دورنمای ماست.

سیاستها و رویكرد:

انطباق گروه با الگوهای جهانی برای حفظ و ارتقا جایگاه برند رایان نظم در اذهان و خاطره مخاطبین

 

اتکا به شناخت و ارزیابی دائمی مشتریان

 

ایجاد امکان و نظامی مدون برای پذیرش سرمایه های مشارکتی VC

 

استفاده از جدیدترین و به روز ترین سیستمها و تکنولوژیهای موجود در ارائه خدمات و محصولات

 

تکریم نیروهای انسانی و آموزش مداوم و برپایی سازمانی یادگیرنده و خلاق

 

الزام وجود سیستمی برای ارزشیابی عملکرد در تمام سطوح نیروی انسانی

 

ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری و ارزش گذاری برای نیروهای نوآور ، خلاق و راهبر تحول

 

تاکید بر رویکرد برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

 

استفاده از توان مشاوره ای و اجرایی خارج از شرکت در پیشبرد برنامه های شرکت

 

استقرار واحدهای تحقیق و پژوهش علمی برای افزایش توان رقابتی علمی و تجاری

 

استفاده تمام عیار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار گروه

 

ارائه محصولات و خدمات برمبنای مدیریت تغییر و آموزش فرهنگ فناوری اطلاعات در سازمان مشتریان

 

نظام کیفیت و بهبود مستمر در کل ساختار گروه شرکتهای رایان نظم

 

ارائه نظامهای پشتیبانی از راه دور محصولات و خدمات
 
Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب