اتوماسیون اداری

توزيع وحمل و پخش

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

به منظور كنترل ونحوه حمل كالاهای وارده و صادره به سازمان وامكان استفاده از ناوگان داخلی و همچنین موسسات حمل و نقل وصدور بارنامه های حمل بصورت یكپارچه با سیستمهای فروش و انبار این زیر سیستم می تواند مورد استفاده قرار گیرد

 
برخی از قابلیتهای سیستم :
 
 

» امكان تعریف سازمان حمل و نقل جهت صدور بارنامه های حمل و توزیع كالا و امكان تعریف مسیرهای حمل
» امكان تعریف سازمان حمل و نقل شامل : وسائط نقلیه و رانندگان ، بنگاههای حمل و نقل ،... و استفاده از آنها جهت صدور بارنامه های حمل و توزیع كالا و همچنین امكان تعریف مسیرهای حمل جهت استفاده و كنترل های لازم .
» امكان صدور بارنامه حمل بصورت مكانیزه با استفاده از اطلاعات حواله انبار و امكان صدور چند بارنامه برای یك  حواله انبار وكنترل مانده حمل نشده وهمچنین امكان تبدیل چند حواله انبار به یك بارنامه بصورت مكانیزه
» امكان محاسبه وكنترل حجم و وزن كالا در بارنامها به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب
» امكان استخراج گزارشات موردنیاز

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب