اتوماسیون اداری

دريافت سفارشات و فروش كالا / خدمات

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


یکی از بخشهای مهم و کلیدی که در سازمانها و موسسات اقتصادی می توان به آن اشاره نمود سفارشات و فروش خدمات و کالا است و اجراي سياست هاي تعيين كننده در سازمان بدون در نظر گرفتن برآيند گروههاي فعال در سازمان امكان پذير نخواهد بود .

سیاست های فروش در هر سازمان در صورتی منطبق با دیدگاههای مدیریت خواهد بود که اطلاعات در گردش سازمان اعم از موجودی ها ، الویت بندی تحویل کالاها ، برنامه های زمان بندی تحویل کالاها و خدمات مانده حساب مشتریان و ... بروز بوده و تصمیم گیری های مدیریت بر اساس این اطلاعات باشد .
بر اساس موارد ياد شده فوق ، نرم افزار فروش خدمات و كالا به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يكپارچه توازن ، بشكلي طراحي و پياده سازي گرديده است كه ضمن برآورد نمودن كليه موارد فوق ، ابزاري قدرتمند براي آماده سازي زيرساخت و پياده سازي سياست هاي فروش در سازمانها و موسسات مختلف در اختيار مديران قرار گيرد .با استفاده از ضوابط نرخ وعوارض وتخفيفات امكان صدور صورت وضعيت هاي پيمانكاري با استفاده از تعريف تعرفه هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي نيز امكان پذير مي باشد.

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» امكان پردازش اطلاعات كليه كالاها و خدمات قابل ارائه بر حسب گروهها ودسته بندي دلخواه تا هر سطح مورد نظر
» امکان تعریف واحدهای مختلف کالا و تبدیل واحدها به یکدیگر.
» امكان تعريف كالاهاي مشابه براي هر كالا با امكانات ويژه و منحصر بفرد .
» امکان نگهداری اطلاعات مربوط به مشتريان و  گروههای مشتریان و سوابق آنها بصورت مرتبط با سیستم حسابداری و نبادل اطلاعات بين سيستمها .
» امكان پردازش اطلاعات فعاليت بازارياب ها و متصديان فروش ، با ساختار درختي و بدون محدوديت در تعداد سطوح
» امكان نگهداري اطلاعات مقداري كليه سفارشات و قراردادهاي توليد و ارائه خدمات و فروش كالا و برنامه ريزي فروش .
» ارائه خدمات بر اساس ظرفيتهاي تعريف شده براي واحدهاي فروش .
» امكان برنامه زمانبندي تحويل كالا و ارائه خدمات .
» امكان پردازش و تعريف كليه نرخها براي گروههاي مختلف كالا و خدمات بصورت پارامتريك و محاسباتي بشكل دلخواه و شرايط اعمال تعرفه هاي نرخ گذاري .
» امکان صدور فرمهای مختلف شامل : استعلام بها ، اطلاعات مقداری قراردادها و سفارشات ، پیش فاکتور ، پیش صورتحساب ، فاکتور فروش ، صورتجلسه تحویل کالا و تحویل کار و بارنامه حمل ، مجوز خروج ، فرم برگشت از فروش و ... بصورت اتوماتيك و با استفاده از اطلاعات مربوط به قراردادها و سفارش كار و كالا و صورت وضعيت هاي صادره بدون نياز به پردازش مجدد اطلاعات .
» امكان كنترل سقف قراردادها و ملحقات به آن و همچنين ميزان اعتبار مشتريان با امكان انجام انواع تعديلات لازم و نگهداري سوابق مربوط به تعديل صورتحسابها و كليه فرمهاي صادره .
» پردازش اطلاعات مربوط به وصول صورتحسابها و كسورات قانوني توسط كارفرما و صدور اعلام وصول و كنترل صورتحسابهاي معوقه و پيگيري وصول آن از طريق سيستم وصول مطالبات بصورت يكپارچه  .
» پردازش اطلاعات سازمان و كاركنان فروش بر حسب واحدهاي ارائه خدمات ، واحدهاي درآمدي ، فروش و فروشندگان .
» امکان صدور اسناد حسابداری برای کلیه فرمها و عمليات مربوط به پيش دريافتها و وسفارشات  و وصوليهاي مربوطه بصورت اتوماتيك و مستقيم در سيستم حسابداري بر اساس ضوابط تنظيم اسناد حسابداري .
» امکان صدور حواله انبار بصورت مستقیم در سیستم انبار با استفاده از اطلاعات فاکتور فروش بصورت اتوماتیک .
» پردازش اطلاعات مربوط به وصولي ها و سوابق مربوط به هر صورتحساب و امكان كنترل صورتحسابهاي معوقه بر حسب مشتريان  ، موضوع ، سال و ...
» ارتباط مستقيم كليه صورتحسابها و دريافتي ها با حساب مشتريان در حسابداري و امكان استخراج گزارشات مختلف و مشاهده حساب مشتري از سيستم فروش .
» امكان تعريف ضوابط تخفيفات و عوارض و تعيين نرخ بصورت نامحدود و پارامتريك و تعيين شرايط اعمال آن .
» امكان تعريف ضوابط و تعرفه هاي پيمانكاري وخدماتي برحسب فصول ارائه شده توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي جهت صدور صورت وضعيتهاي پيمانكاري وخدماتي بصورت نامحدود.
» امكان تعريف مناطق جغرافيايي ، كشورها ، استانها ، شهرها و نواحي شهري با سطوح نامحدود بصورت درختي و استفاده در عمليات سيستم و استخراج گزارشات متنوع نموداري و مديريتي بر اساس آنها .
» امكان كنترل موجودي كالاي آماده براي فروش و تعهدات انجام نشده بصورت اتوماتيك هنگام صدور كليه فرمهاي سيستم در صورت استفاده از سيستم انبار بصورت همزمان براي كليه كالاها .
» امكان تعريف كليه قراردادها و سفارشات فروش ، ساخت و كنترل مراحل و زمانبندي تحويل كالا به مشتري و تعهدات انجام نشده مربوط به هر قرارداد و سفارش .
استخراج گزارشات متنوع از عملكرد هر يك از قراردادها و سفارشات و ...
» امکان ارتباط مراکز فروش با انبارهای فروش و کنترل موجودی کالا جهت تسهیل در برنامه ریزی سفارشات .
» امكان اسكن كردن اسناد و مدارك بيروني و لينك كردن فايلها با فرمتهاي مختلف به كليه فرمها ي سيستم جهت ايجادبايگاني الكترونيكي

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب