اتوماسیون اداری

برخی از برتريهای فنی سيگما+

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

*قابلیتهای بی نظیر در ساخت هر نوع فرم با هر میزان پیچیدگی ، تنوع و گستردگی در اقلام داده ای آن (Master/Master-Detail)

*پشتیبانی كامل از Versioning مدارك وكنترل سوابق آنها طبق آخرین استانداردهای كنترل مدارك (Major/Minor/Sub Minor/Release)

*طراحی قالبهای چاپ فارسی بدون نیازبه دانش فنی جهت چاپ فرمها و گزارشات و قابلیت سفارشی سازی پوسته های سیستم

*امكان طراحی فرمولهای مختلف با ساختارهای مورد نظر جهت بكارگیری در مدیریت مدارك و فیلدهای فرمها بصورت كاملا پویا

*پشتیبانی كامل از فرآیندهای كنترل مدارك ایزو ISO

*تنظیم كامل سطوح دسترسی تا در بخشهای مختلف تا سطح اقلام داده ای (فیلد در فرمها)

مدیریت فكس و پست الكترونیك
Fax & E –Mail Management

در این زیر سیستم می توان كلیة نامه های الكترونیكی و یا فكس ها ( مستقل از فرمت آنها ) را به صورت Offline و Online دریافت و در زمان مناسب اقدام به ارسال آنها نماید ؛ امكان فكس و پست الكترونیكی جهت نامه های رسمی ، قراردادن آنها در چرخة‌اداری سازمان و یا انتقال آن به مدیریت گردش كار ، ارتباط با مخاطبین را به حد مطلوبی رسانده است .

امكان این قسمت شامل موارد زیر میباشد :

امكان ارسال و دریافت فكس به صورت خودكار .

تعیین زمان الویت برای ارسال فكس های متعدد .

مشاهدة فكس های دریافتی سازمان در كارتابل مربوطه و ارجاع آنها به فرد مورد نظر .

امكان ارسال و دریافت نامه های الكترونیكی(E –Mail )

قابلیت دریافت نامه های الكترونیكی و تبدیل آنها به نامه و قرار دادن آنها در چرخة اداری

مدیریت پشتیبانی اطلاعات و مدارك

Back up & Restore Management

به منظور پشتیبانی از اطلاعات سیستم ، ضروریست نسبت به ذخیرة آنها در محیط دیگری اقدام گردد تا در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرند . به نمونه ای از امكانات سیستم در زیر اشاره شده است :

امكان تهیة‌نسخه های پشتیبانی (Backup ) طبق زمانبندی كاربر به صورت اتوماتیك .

امكان تهیة‌نسخه های پشتیبانی (Back up ) دستی در مواقع لزوم .

امكان بازیابی اطلاعات ذخیره شده .

امكان تهیة پشتیبان به صورت اتوماتیك در زمانهای مختلف و مكانهای مختلف .

امكان تنظیم درختواره های سیستم جهت تسریع در بارگذاری تحت وب

فرمول های شماره گذاری.
Security Management

با توجه به اینكه بخش تولید كننده فرم در سیستم بصورت پویا (Dynamic) و تحت وب طراحی گردیده است و كاربر با توجه به نیاز سازمان اقدام به طراحی فرمهای مورد نظرش مینماید و نظر به اینكه كلیه فرمها در سیستمها باید دارای شماره در قالبهای خاص سازمان باشند لذا این بخش جهت تعریف و ذخیره فرمولهای شماره گذاری سازمان در نظر گرفته شده است.با امكانات گسترده این بخش ، كاربر در صورت داشتن مجوز دسترسی میتواند فرمولهای شماره گذاری فرمها را به سیستم معرفی نماید .این فرمولها هنگام تعریف فرمها به آنها نسبت داده خواهند شد و هنگام ورود اطلاعات روی این فرمها ، سیستم بصورت اتوماتیك با استفاده از فرمول انتخابی، فرم مورد نظر را شماره دهی خواهد نمود.

امكانات این بخش شامل موارد زیر است :

*امكان تعریف انواع فرمولهای فارسی و لاتین بدون محدودیت در تعداد

*امكان تعریف شماره شروع ایندكس فرمول مورد نظر

*امكان ایجاد فاصله در شماره گذاری (Gap)

*امكان انتخاب اقلام مورد نظر مانند سال ، ماه ، . . . با فرمتهای مختلف در بخشهای مختلف فرمول مورد نظر

تولید گزارشات پویا.
Report Generator

جهت تهیه گزارشات متنوع این زیر سیستم امكانات بسیار گسترده با رابطهای كاملا فارسی در اختیار كاربر قرار میدهد و اپراتور به سهولت میتواند گزارشات مورد نظرش را ساخته و در صورت تمایل آنها را در سیستم ذخیره نماید.امكانات این بخش شامل موارد زیر است :

امكان انتخاب فیلدهای مورد نظر توسط كاربر

مرتب سازی و فیلترینگ

امكان تعریف Layout مورد نظر كاربر برای گزارش

امكان اعمال شروط مختلف وذخیره آنها جهت استفاده مكرر در گزارش های بعدی

قابلیت انتقال نتایج گزارش به Word و Excel و ...

قابلیت چاپ نتیجه گزارش

قابلیت تهیه گزارش از پرونده ها

قابلیت تهیه گزارش از محتویات هر پرونده

امكان تهیه گزارشات انتخابی ، نموداری ، آماری و مدیریتی

مدیریت جلسات و امور اداری / فردی

Session & Task Management

مدیریت جلسات اداری و نیز كار های شخصی ، یكی از مسائلی است كه در اغلب سازمانها در اجرای وظایف محوله مهم جلوه می نماید . زیر سیستم مدیریت جلسات و امور اداری / فردی محیطی را فراهم می نماید تا كاربر صرفنظر از سطح تخصص و مهارت های شخصی بتواند در هر زمان و مكان امور مربوط به خود را پیگیری و مدیریت نماید . این زیر سیستم علاوه بر مدون نمودن انواع كارهای شخصی و ارجاعی ، تشكیل جلسات را نیز مكانیزه مینماید . مراحل مختلف تشكیل یك جلسه در این زیر سیستم شامل ؛ هماهنگی زمانهای آزاد افراد ، دستورات پیشنهادی برای جلسات قبل از تشكیل و آرشیو صورتجلسات می باشد .

نمونه ای از امكانات سیستم به شرح زیر می باشد :

ارائة تقویم شخصی با قابلیت نگهداری قرارهای ملاقات و به طور كلی برنامة روزانه ، هفتگی ، ....

امكان ارسال دعوتنامه برای مدعوین

امكان یاد آوری قرارها .

امكان جستجوی زمانهای خالی افراد .

ورود اطلاعات كارهای در دست انجام با كلیة جزئیات و اطلاعات .

امكان تعریف جلسات .

امكان تعیین میزان پیشرفت كار

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب