کاهش زمان پیاده سازی به 7 روز

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

دلایل کاهش زمان پیاده سازی به 7 روز

Best practice شناسایی بهترین و سریعترین راه استقرار بسته به نوع و فرهنگ سازمانها برگرفته از تجربه 19 ساله در پیاده سازی و آموزش در انواع سازمانها

Auto Install گفتنی است تلاش تحقیقاتی و اجرایی تیم برنامه نویسی در جهت اتوماتیک کردن نصب و راه اندازی سیستمها بدون دخالت کاربر

پیکربندی بسیار منعطف بر اساس نیازهای سازمان ، به این معنی که نرم افزار خود را با فرآیند های سازمان تطبیق می دهد نه سازمان به خاطر ساختار یک نرم افزار جدید، مجبور به تغییر در فرآیندهای خود شود .

طراحی رابط کاربری مناسب و یادگیری بسیار آسان

Service Delivery مطالعات صورت گرفته در باب متود های استاندارد ارائه خدمات

Training Outsource برون سپاری آموزشهای سیستمها به تیم بسیار قدرتمند مجتمع فنی تهران www.mftsite.com سیتسمها و سرویسهای از راه دور و اینترنتی