اتوماسیون اداری

دومين کنفرانس بين المللی حسابداری ايران

چاپ مي كنمچاپ مي كنم
کنفرانس بین المللی حسابداری

حضور گروه شرکتهای رایان نظم در دومین کنفرانس بین المللی حسابداری ایران این کنفرانس در روزهای 17 و 18 آذر ماه سال جاری همزمان با هفته بین المللی حسابداری ، در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار گردید . محور های اصلی کنفرانس 1. آموزش حسابداری 2. استاندارد های بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی 3. حسابداری و نظام راهبری شرکت ها 4. نقش اطلاعات حسابداری در بهبود کسب و کار 5. نقش جوامع حرفه ای در پیشبرد حسابداری 6. جایگاه حسابداری مدیریت در حرفه حسابداری 7. کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری 8. نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه 9. بورس های اوراق بهادار ، به کارگیری هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری 10. بین المللی شدن بازار سرمایه ایران و استاندارد های حسابداری 11. حسابداری بخش عمومی ، استاندارد ها ، نظام یکپارچه 12. نقش حسابداری در تشخیص مالیات بر درآمد 13. جایگاه حسابداری در بخش عمومی در ایران و جهان 14. نقش حسابداری در ایجاد نظام های یکپارچه اطلاعات مالیاتی 15. کاربرد فناوری اطللاعات در مالیات ستانی 16. تجربه بین المللی در نقاط مشترک مالیات دهی و مالیات ستانی 17. زمینه های همکاری حسابداری در کشور های فارسی زبان

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب