اتوماسیون اداری

کسب رتبه اول شورایعالی انفورماتيك دستاوردی دیگر از رایان نظم

چاپ مي كنمچاپ مي كنم
گواهی رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک (رتبه یک)

برنامه توسعه بازار در سال 1389 شرکت رایان نظم و رشد صورت گرفته تعداد مشتریان ، آمار ریالی درآمد سالیانه و رضایت مندی مشتریان رتبه اول  شوارایعالی انفورماتیک را برای شرکت رایان نظم به ارمغان آورد . در سال 1390 مدیران شرکت رایان نظم در تلاش برای ارتقا روزافزون سطح کیفی محصولت و خدمات و ارتقا میزان رضایتمندی مشتریان و ارائه سرویسهای پشتیبانی الکترونیکی به بازار مشتریان خود هستند.

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب