اتوماسیون اداری

چهارمین سمینار سراسری حسابداری مدیریت

چاپ مي كنمچاپ مي كنم
hamayesh1.jpg

انجمن حسابداران خبره ایران، به عنوان نهاد حرفه ای خصوصی و پیشرو در امر آموزش حرفه ای و برگزاری سمینارهای علمی و حرفه ای، چهارمین سمینار سراسری حسابداری مدیریت با عنوان نقش مدیریت هزینه و سنجش عملکرد در موفقیت بنگاه های اقتصادی را در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ های 23 و 24 مهرماه برگزار نمود.

در این سمینار سخنرانان تفکرات نوین و چالش های پیش روی به کار گیری ابزارهای حسابداری مدیریت را بیان کردند.
سخنران افتتاحیه جنای آقای دکتر حمید پورمحمدی،معاون بيمه، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مطالبی را درباره بحرانهای اخیر در حوزه مالی در جهان غرب ایراد فرمودند. موضوع محوری مطالب ایشان قدرت ابتکار متفکرین و اندیشمندان مالی ایرانی در خلق ابزارهای جدید مالی منطبق با شرع بود.

عناوین سخنرانی:

  • بهره‌ورى در بنگاههاى اقتصادى- دكترغلامعلى فرجادى
   • تحليل توان رقابتى بنگاههاى اقتصادى ايران- غلامرضا سلامى 
    • مفاهيم و تكنيكهاى مديريت هزينه- عزيز عاليور
     • ارزيابى متوازن در خدمت پيشبرد استراتژى- پرويز بختيارى
      • نقش طراز سنجى (Benchmarking) در سنجش عملكرد- شايسته مهدي
       • ضرورت بازنگرى در شيوه هاى سنجش عملكرد- ابوالقاسم فخاريان
       •   حسابدارى ناب- محمدجواد صفار 
        • نقش حسابرسى عملياتى در مديريت استراتژيك- دكترمريم صلاحى نژاد
         • آموزش حسابدارى مديريت در ايران- دكتريدالله مكرمى
          • حساب بى حسابها(سخنرانى اجتماعى)- دكتر بيژن خرم

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب