اتوماسیون اداری

مشتریان و ارکان گروه

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

رکن اول(مشتری)

مشتریان ولی نعمت و رکن و ستون اصلی کسب و کار ما هستند ، از این بابت اولین لینک وب سایت ما به موضوع مشتری اختصاص یافته است . اطلاعات مشتریان ما در پورتال مشتریان به تفصیل آمده است ، و لیکن خلاصه ای از اطلاعات مشتریان در فایل زیر آمده است.

1

دسته بندی مشتریان به تفکیک سال(نمودار)

pdf

Doc

2

تعداد مشتریان به تفکیک سال (نمودار)

pdf

Doc

3

تنوع و تعدد مشتریان در نقطه چشم انداز(نمودار)

pdf

Doc

4

رضایت نامه مشتریان

pdf

Doc

5

مشتریان نمونه

Pdf

Doc

6

لیست مشتریان به تفکیک سیستم در حال استفاده

Pdf

Doc

7

مسابقه ویژه مشتریان

Pdf

Doc

           

رکن دوم (کارکنان)

کارکنان، به عنوان منابع انسانی و دارایی یک کسب و کار، از ارزش و اهمیت ویژه ای در رایان نظم برخوردار است، از این روست که کارکنان رایان نظم با شاخص وفاداری بالا نسبت به شرکت مشغول به فعالیت هستند . آنچه محیط بدون استرس و آرام رایان نظم را از کسب و کارهای دیگر جدا کرده است  " ارتباط دوستانه و مطلوب برنامه ریزی شده بین افراد و رهبران در گروههای کاری است". این ارتباطات بر اساس اصول اخلاقی و ارزشهای بنیادی  تعریف شده در رایان نظم بنا نهاده شده و در قالب شاخصهای کمی ارزیابی عملکرد یه طور سالیانه اندازه گیری و بررسی می شود. بر همین اساس واحد منابع انسانی گروه ، کارمندان نمونه را هر شش ماهه بر اساس معیارهای شایستگی بررسی و معرفی کرده و در جشن پایان سال از آنها تقدیر به عمل می آید.

اطلاعات کارکنان رایان نظم را می توانید در بخش عمومی وب سایت کارکنان رایان نظم مطالعه نمائید.برخی اطلاعات تکمیلی در زیر آمده است.

1

بیانیه ارزشهای بنیادی

pdf

Doc

2

منشور اخلاقی

pdf

Doc

3

بیانیه ماموریت

pdf

Doc

4

لیست کارمندان نمونه سال 1388

pdf

Doc

5

دعوت به همکاری

Pdf

Doc

6

لیست مشتریان به تفکیک سیستم در حال استفاده

Pdf

Doc

7

مسابقه ویژه مشتریان

Pdf

Doc

 

رکن سوم (هیات مدیره)

بورد مدیریتی مجموعه رایان نظم همچنانکه یکی از ارکان مجموعه به حساب می آید، ناظر و راهبر ، متولی و مسؤول دیگر ارکان اصلی گروه نیز می باشد. از این رو، برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و نظارت در سطح کل شرکتهای زیر مجموعه ، از جمله وظایف هیات مدیره گروه شرکتهای رایان نظم می باشد.

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب