اتوماسیون اداری

حضور رایان نظم در اولین همایش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری دولتی ایران، اردیبهشت ماه 1395

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

نخستین همایش ملی فرصتهای پژوهشی در حسابداری دولتی در روز دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

 

 

 

هدف از برگزاری نخستین همایش ملی فرصتهای پژوهشی در حسابداری دولتی، استفاده از مقالات و پژوهشهای علمی در راستای به روزرسانی استانداردهای حسابداری بخش عمومی اعلام شد. در برگزاری این همایش، علاوه بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، و دانشگاه الزهرا و شرکتهای نرم افزاری مطرح در حوزه حسابداری تعهدی کشور مشارکت داشتند.

 

محورهای اصلی این همایش عبارتند از: گزارشگری مالی در بخش عمومی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش عمومی، مدیریت هزینه و فن آوری اطلاعات در بخش عمومی، استانداردها و قوانین موضوعه در بخش عمومی، ارزیابی و نظارت و کنترل های مالی بخش عمومی، بررسی دامنه شمول صورتهای مالی تلفیقی دولت با توجه به قوانین و مقررات کشور، چالش ها و راهکارهای شناسایی دارایی های زیربنایی و ذخایر زیرزمین.

 اولین همایش فرصت های پژوهشی حسابداری دولتی

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب