نظر به تصویب استانداردهای حسابداری بخش عمومی توسط سازمان حسابرسی و تصمیم دولت محترم در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (بند۹) و تکالیف قانونی مندرج درماده (۲۱۷ ) و(۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اصلاح نظام مالی ومحاسباتی دولت و استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس استانداردهای بخش مذکور در کلیه دستگاههای اجرایی کشور ، و باتوجه به تجربیات شرکت رایان نظم در تامین نرم افزارهای یکپارجه مالی و مشاوره و اجرای حسابداری تعهدی در سازمانها، دانشگاههای علوم پزشکی ، دانشگاهها و پژوهشگاهها وشرکتهای دولتی در سالهای گذشته و برخورداری از نیروهای متخصص با تجربه مالی و نرم افزاری دراین زمینه وقابلیتهای بی نظیرسیستمهای یکپارچه مالی توازن بعنوان یک ابزار قدرتمند در این حوزه گروه شرکتهای رایان نظم وکلیه دفاتر استانی درسطح کشور آمادگی دارند تا دراسرع وقت نسبت به نصب نرم افزارها با کدینگ پیشنهادی اداره کل تلفیق حسابها وروشهای حسابداری وباتنظیمات لازم و ارائه تجربیات و مشاوره به سازمانها اقدام نماید. لذا کلیه سازمانهایی که از سیستمهای نقدی توازن استقاده می نمایند می توانند درخواست خود را به دفتر مرکزی شرکت ارسال تا در اسرع وفت اقدام گردد.

درضمن سایر سازمانها می توانند با واحد فروش دفتر مرکزی ویا دفاتر شرکت در سطح استانها تماس حاصل نمایند.

درباره مدیریت سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.